Anumark 413, UMEÅ
070- 656 05 92
Här kan du se några före och efter bilder på projekt vi utfört.

 

 


Hovrätten

 

 


Stensele kyrkas altarring

 

Vid en restaurering var altarringen tvungen att avlägsnas och det medförde stora träskador.
Trälagningar utfördes av snickare och vi stod för underarbete och rekonstruktion av måleri.

 

 


Soldattorpet- Västerbottens museums hembygdsområde