Anumark 413, UMEÅ
070- 656 05 92
Referenser

Exempel på våra uppdrag har bland annat varit

Scharinska villan, Hovrätten för övre Norrland, Rådhuset samt Stationsbyggnaden i Umeå. Minerva skolan, Maja Beskow skolan. Vi har även arbetat i flertalet kyrkor i både Norr- och Västerbotten såsom Malå kyrka, Hietaniemi Kyrka, Övertorneå kyrka, Öjeby kyrka, Överluleå kyrka Boden, Stadskyrkan Umeå, Vindelns kapell, Åsele Kapell. Norrbyskärs kyrkmatsal.

Linda har flerårig erfarenhet av samtidskonst och är Umeå Universitets museum, Bildmuseet, konservator sedan 2012. Vi arbetar även på uppdrag med konservering av konst åt Västerbottens läns landstings och Umeå kommuns konstenhet. Även länsmuseerna använder sig av oss för bedömningar och praktisk konservering liksom Akademiska hus i Norr och Umeå universitet.