Anumark 413, UMEÅ
070- 656 05 92

Fältarbete innebär arbete med fast inredning eller arkitekurbundet måleri, sådant som man inte kan ta med sig in i ateljé. Det kan vara offentliga utsmyckningar i fastigheter eller i kyrkor. Konservering innebär att man har god kontakt med bebyggelseantikvarier och länsstyrelser och får ta del av deras syn och församlingens önskemål på åtgärder.

Vi kan hjälpa till med att upprätta åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar inför ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning.

Fastighetsägare är välkomna att höra av sig för åtgärdsförslag på offentliga utsmyckningar. Vi har samarbetat med Akademiska hus, Umeå Universitet, Baltic gruppen och kommuner med konst både inom- och utomhus.