Anumark 413, UMEÅ
070- 656 05 92

Till oss på Kulturmåleri Västerbotten vänder ni er för att få hjälp med bl.a.

Dekorationsmåleri Dekorationsmålning

Hos oss kan ni få hjälp med dekorationsmålning samt att vårda och underhålla äldre för er värdefulla föremål som möbler, speglar och konst.

Vi både utför dekorationsmåleri och vårdande konservering samt besiktar och skriver åtgärdsförslag för kyrkor och profana miljöer. Sedan några år finns även Annica Ahlman Björklund med som resurs hon har stor kompetens inom främst dekorationsmåleri på puts.

Vårt arbetsområde är Umeå, Skellefteå, Lycksele, Boden, Piteå.

Ni finner oss på Facebook : Kulturmåleri Västerbotten samt på Instagram.

Linda Sandström och Ulrika Åkesdotter Kulturmåleri Västerbotten